KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I-III

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 listopada 2015

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania jezyka obcego (angielskiego/niemieckiego)

Do dnia 31 sierpnia 2020 r. obowiązuje okres przejściowy, w ramach którego nauczyciele wychowania przedszkolnego, legitymujący się. znajomością języka obcego na poziomie min. B2, potwierdzoną odpowiednim certyfikatem (zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli....), mogą prowadzić zajęcia językowe nie mając przygotowania pedagogiczno-metodycznego w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego. Okres przejściowy daje możliwość uzupełnienia wymaganego przygotowania metodycznego i tym samym nabycia pełnych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego w przedszkolu. Uzupełnieniem tych kwalifikacji jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania języka obcego. Kwalifikacje te wymagane są również do nauczania języków obcych w klasach I-III.

Kurs adresowany do nauczycieli czynnych zawodowo, legitymujących się:

 • dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalizacją edukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne lub dyplomem zakładu szkolenia nauczycieli (licencjat) w zakresie edukacji wczesnoszkolnej/wychowania przedszkolnego,
 • minimum 2-letnią praktyką zawodową,
 • świadectwem potwierdzającym znajomość danego języka obcego w stopniu podstawowym, o którym mowa w załączniku nr 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli...

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1207 z późn. zm.).

Cele kursu:

 • doposażenie uczestników w wiedzę oraz kompetencje metodyczne niezbędne do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi
 • uzyskanie kwalifikacji z przygotowania pedagogiczno-metodycznego do nauczania danego języka obcego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Program kursu zgodny jest z założeniami „Ramowego programu kursu z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego”, zatwierdzonego przez MEN.

Kurs obejmuje 240 godzin, w tym 90 godz. pracy indywidualnej (praktyki, praca własna)

Zakres programu:

 • metodyka wczesnego nauczania języka obcego (angielskiego/niemieckiego)
 • realioznawstwo w zakresie danego obszaru językowego
 • doskonalenie językowe
 • praktyka w placówce
 • praca własna

Zajęcia realizowane są po uzyskaniu zgody Opolskiego Kuratora Oświaty. Zjazdy odbywają sie w formie weekendowej (1-2 razy w miesiącu po 16h) w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ul Głogowska 27

Odpłatność za kurs wynosi: 1600-2000 zł w zależności od liczby słuchaczy (12-20 os.) płatne w 3 ratach.

Możliwe jest finansowanie udziału w zajęciach przez szkołę z środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zajęcia są planowane w miesiącach listopad 2015 r. - czerwiec 2016 r.

Osoby zainteresowane prosimy o wyełnienie i odesłanie poniższej karty zgłoszenia

Karta zgłoszenia

Bezpośredni kontakt:

Anna Patelska-Górna apatelska@rcre.opolskie.pl tel. 77 4047580 lub 881 785 278


DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH UZUPEŁNIENIA KWALIFIKACJI JĘZYKOWYCH!

W ofercie RCRE na rok szkolny 2015/16 znajdą Państwo także kursy językowe przygotowujące do egzaminów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2

I. Kurs językowy B1 – B1+ (przygotowujący wstępnie do egzaminów na poziomie B2)

Uczestnikami kursu mogą być czynni zawodowo nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz inni, którzy chcą podnieść poziom językowy z B1do B1+

Liczba godzin - 120

II. Kurs językowy B1+ – B2 przygotowujący do egzaminu na poziomie B2:

- PTE General Level 3 (j. angielski)

- Certyfikat Goethe Institut (j. niemiecki)

Uczestnikami kursu mogą być czynni zawodowo nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz inni, którzy chcą podnieść poziom językowy do B2.

Liczba godzin – 120

Koszt kursu (120 godz.) wynosi 1500 zł (możliwa płatność w trzech ratach po 500 zł)

Bezpośredni kontakt:

Anna Patelska-Górna apatelska@rcre.opolskie.pl tel. 77 4047580 lub 881 785 278

Karta zgłoszenia -j. angielski

Karta zgłoszenia -j. niemiecki

W karcie zgłoszenia proszę zaznaczyć wybrany poziom (B1 lub B1+)

UWAGA!

Jeżeli kandydat chciałby uczestniczyć w kursie językowym zaczynając od niższego poziomu (np. A0, A1, A2 itp), prosimy wpisać odpowiedni poziom w karcie zgłoszenia. Po zebraniu grupy uczstnicy otrzymają powiadomienia od organizatora o terminie pierwszego spotkania.

Zapraszamy!

Autor: Anna Patelska-Górna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-11-24
Data publikacji:2015-11-24
Osoba sporządzająca dokument:Anna Patelska-Górna
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Sielchanowicz
Liczba odwiedzin:7270